OVK besiktning för inomhusmiljö

Att inomhusklimatet och luftkvaliteten är viktiga i hemmet är något som de flesta är väl medvetna om. Vår inomhusmiljö i hemmet och på arbetsplatsen påverkar inte bara trivsel utan även också vår hälsa. Det finns alltså flera anledningar till att kvaliteten på vår miljö inomhus är något som man bör bry sig om.

Det är därför inte konstigt att det sedan många år finns inskrivet i plan- och bygglagen att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK eller OVK besiktning vanligen kallad) bör utföras i alla inomhusmiljöer. Framförallt i människors hemmiljöer, alltså bostäder, är detta särskilt betonat i den nämnda lagen.

Här nedan kan du läsa om hur en obligatorisk ventilationskontroll går till och vad syftet med en sådan egentligen är. Dessutom kan du förhoppningsvis förstå varför en så kallad OVK är viktig.

Så går en OVK besiktning till:

En OVK är en typ av kontroll av funktionen i fastighetens, lokalens eller bostadens ventilation. När man genomför en sådan får man en tydlig bild av kvaliteten på inomhusklimatet gällande tillförseln av friskluft, temperatur samt ”friskhet” i fastighetens struktur. Det är med andra ord att jämföra med en besiktning av bil. Det finns en del skillnader mellan olika utförare av dessa besiktningar, men eftersom alla måste rätta sig efter tidigare nämnda lag är det viktigast att jämföra OVK besiktning pris när man söker en aktör för att genomföra en OVK.

Man bör komma ihåg att en god inomhusmiljö inte bara är en garanti för trivsel och hälsa, utan även något som är reglerat enligt lag. Därmed är det också extra viktigt att hitta pålitlig och erfaren utförare av OVK.

Läs mer →

Vad är Google optimering?

Det är nog väldigt få människor idag som inte dagligen använder en sökmotor, vanligen Google, för att söka upp information. Hur går det till när du får de resultat du får på första sidan? Varför visas vissa sidor före andra? Svaret ligger delvis i Google optimering. Företag världen över vet nu att de är beroende av Googleträffar för att få kunder och inkomster. Därför använder man sig av olika tekniker för att hamna högre upp bland Googles sökresultat. Det är inte ofta man bläddrar igenom många sidor när man söker något!

Man kan använda sig av olika tekniker för att bli mer populär i Googles sökningar. Dessa kallas också för SEO, som står för search engine optimisation. Kanske är det intressant att veta precis hur detta går till?

Hur fungerar Google optimering?

Det finns olika sätt att göra Google optimering. Huvudsakligen handlar det om on page och off page metoder, samt satellitsidor. Off page innebär att man ökar antalet länkar online som leder till ens sida. Detta gör att sidan enligt sökmotorerna får högre relevans. Man kan exempelvis sprida länkarna på sociala medier, eller skapa blogginlägg med syfte att infoga länkarna.
On page betyder att man anpassar sidan i sig för att öka relevansen för vissa sökord. Man använder dessa frekvent på sidan, och ser till att göra det högt upp. Det är också smart att anpassa semantiken på sin sida, ett annat sätt att öka relevansen.

Satellitsidor innebär webbsidor som skapas i syfte att gynna en annan webbsidas plats i Googlesökningar. Det är viktigt att domännamnet är väldigt relevant för den sida man vill gynna. Exempel på satellitsidor, ett domännamn skulle kunna vara kraftfulladatorer.se, om man vill dra trafik till sin e-shop som säljer datorer.

Läs mer →

Anlita rätt firma för överlåtelsebesiktning i Stockholm

För de flesta är det en enormt stor dröm som går i upplevelse den dagen man ska köpa ett boende i Stockholm, eftersom det är en mycket stor bristvara är det lätta att stöta på människor som försöker lura en. Är du på väg att genomföra ett köp för villa eller fritidshus gör du bäst i att ordna med en överlåtelsebesiktning i Stockholm.

Detta för att köpet inte ska bli mycket dyrare än planerat. Bokar du en besiktningsman för överlåtelsebesiktning Stockholm får du en oberoende person med utbildning som går igenom det hus eller fritidshus som du är på väg att köpa. Även den person som säljer objektet kan beställa en överlåtelsebesiktning, men som köpare går du under lagen om undersökningsplikt, vilket innebär att det är bäst att kontrollerad det du ska köpa och även kontrollera så att det säljaren sagt verkligen stämmer.

Vad innebär egentligen överlåtelsebesiktningar?

Det är den besiktningsform som är mest grundläggande och detaljerad. Här går man igenom och protokoll för, huset, men också den mark som är av teknisk betydelse för boendet. Efter att denna form av besiktning genomförts an besiktningsmannen påkalla behov av teknisk undersökning. Skulle det i en överlåtelsebesiktning framkomma att huset har brister eller problem, kan man i rapporten inte bara nämna det utan även rekommendera åtgärder.

Detta gör det lättare för köpare att värdera hur lång tid det kommer att ta och hur mycket det kan komma att kosta. Med denna kunskap är det lättar att göra en korrekt bedömning om priset på huset eller fritidshuset är rimligt, eller om det efter eventuella åtgärder blir för dyrt. Det som framkommer i besiktningen kan också få köparen att vilja diskutera priset med säljaren, kanske går det att reducera priset och hitta en lösning där både parter känner sig nöjda.

Läs mer →