Anlita rätt firma för överlåtelsebesiktning i Stockholm

För de flesta är det en enormt stor dröm som går i upplevelse den dagen man ska köpa ett boende i Stockholm, eftersom det är en mycket stor bristvara är det lätta att stöta på människor som försöker lura en. Är du på väg att genomföra ett köp för villa eller fritidshus gör du bäst i att ordna med en överlåtelsebesiktning i Stockholm.

Detta för att köpet inte ska bli mycket dyrare än planerat. Bokar du en besiktningsman för överlåtelsebesiktning Stockholm får du en oberoende person med utbildning som går igenom det hus eller fritidshus som du är på väg att köpa. Även den person som säljer objektet kan beställa en överlåtelsebesiktning, men som köpare går du under lagen om undersökningsplikt, vilket innebär att det är bäst att kontrollerad det du ska köpa och även kontrollera så att det säljaren sagt verkligen stämmer.

Vad innebär egentligen överlåtelsebesiktningar?

Det är den besiktningsform som är mest grundläggande och detaljerad. Här går man igenom och protokoll för, huset, men också den mark som är av teknisk betydelse för boendet. Efter att denna form av besiktning genomförts an besiktningsmannen påkalla behov av teknisk undersökning. Skulle det i en överlåtelsebesiktning framkomma att huset har brister eller problem, kan man i rapporten inte bara nämna det utan även rekommendera åtgärder.

Detta gör det lättare för köpare att värdera hur lång tid det kommer att ta och hur mycket det kan komma att kosta. Med denna kunskap är det lättar att göra en korrekt bedömning om priset på huset eller fritidshuset är rimligt, eller om det efter eventuella åtgärder blir för dyrt. Det som framkommer i besiktningen kan också få köparen att vilja diskutera priset med säljaren, kanske går det att reducera priset och hitta en lösning där både parter känner sig nöjda.